Sofia Maul (Portugal)

Naceu na Madeira nunha familia con moitas nacionalidades. O seu acento é da illa, para onde regresou depois de vinte anos en Lisboa. Os seus contos son do mar e do illote, e do porto, e dos viaxantes que xunto a eles chegaran.