José Luis Gutiérrez García, “Guti” (Zamora)

O seu estilo para narrar baséase no respecto pola palabra dos vellos, a maneira de dicila, a fala de cada informante, o coñecemento da súa contorna física e o seu modo de vida. As súas historias, que fixieron rir, aliviaron traballos e penas, aprenderon e asustaron… preséntaas igual que como as escoitou. Ou case…